VD har ordet

Det starka året 2022 byttes mot ett år där lågkonjunkturen slog till med full kraft mot Sverige. Minskat konsumtionsutrymme till följd av höga räntor, hög inflation och en allmän pessimism i samhället präglade året. Byggmaterialhandeln påverkades i hög grad av minskat bostadsbyggande och minskade bostadsinvesteringar, men också prissänkningar och fortsatt råvarubrist på grund av Rysslands illegala anfallskrig mot Ukraina.

Mestergruppen hade, precis som branschen i övrigt, negativa utvecklingstal men glädjande nog tog vi återigen marknadsandelar i en vikande marknad. Vår modell med fria entreprenörer i samverkan är framgångsrik och Mestergruppen, BOLIST och XL-BYGG utvecklades betydligt bättre än branschen på jämförbara enheter. Vi hade också, under året, ett genombrott på nya medlemmar genom anslutningen av Åkersberga Bygg och Trä, Lagans Trävaror, Mora Byggnetto och MaterialMännen med sina fem butiker i södra Sverige.

Under året har vi dessutom etablerat två butiker, en i Mörbylånga på södra Öland och den andra i Uppsala. Under året har vi även förvärvat BOLIST Ljungaverk som därmed blev kedjans första samägda bolag. Vi fick också en helårseffekt på etableringen av XL-BYGG Jönköping i slutet av 2022 samt förvärvet av XL-BYGG Faringe under hösten 2022. Inom BOLIST fortsatte arbetet med att förnya sina butiker och ca 60 butiker har fått nytt butiksuttryck. En otrolig prestation.

Vårt inköpsarbete har varit fortsatt starkt under året och stora satsningar har gjorts på logistikenheten i Helsingborg, bland annat en uppgradering av affärssystemet och effektiviseringar inom transport och plock. Just digitalisering var i fokus under året även inom andra områden och vi startade ett projekt för att lansera ett enhetligt paket för ERP till våra medlemmar, samt gjorde stora satsningar i att förbättra vårt pris och sortimentsarbete genom en utvecklad Masterdata.

Hållbarhetsarbetet är en viktig del i Mestergruppens plan att vara en god samhällsaktör. Under året fortsatte certifieringsarbetet i FSC/PEFC och vi genomförde ISO-certifiering av en rad BOLIST-butiker. XL-BYGG fortsatte med sin utvecklingsresa och att vara i framkant inom branschen. Som en av få rikstäckande byggvarukedjor kan man på certifierade anläggningar erbjuda ISO 9001, 14001 och 45001 samt träcertifieringarna FSC® och PEFC vilka båda verkar för ett mer ansvarsfullt skogsbruk.

Kedjorna fortsatte sina viktiga samhällsinsatser, bland annat genom XL-Hjälpen som även i år live-sändes på expressen.se (1,7 miljoner startade strömmar, vilket är nytt rekord) och BOLIST Byggstart, ett framtidsprogram för att erbjuda hjälp till unga entreprenörer, fick sin första vinnare. Vårt viktiga arbete för att förebygga psykisk ohälsa i branschen genom stöd till organisationen Mind fortsatte under året. Mestergruppen Sverige har en stark plan för det kommande året med fokus på att skapa ytterligare medlemsnytta och tillväxt. Vi ser med tillförsikt fram emot 2024!

Året avslutades även med två nyheter. Det ena är att Mestergruppen ingick en avsiktsförklaring i att förvärva Happy Homes, som med sina 80 butiker och en likvärdig affärsmodell, väntas bli en välkommen familjemedlem och ett perfekt komplement till byggmaterialhandeln. Den andra nyheten var att Karin Eriksson, efter drygt 7 år som VD inom bolaget, har valt att tacka för sig för att gå vidare mot nya utmaningar. Vi vill därmed passa på att tacka Karin för ett långt, givande och lyckat samarbete men också önska henne en fortsatt framgång. Avslutningsvis vill vi passa på att under våren 2024 hälsa Johan Augustsson välkommen som ny VD i Mestergruppen Sverige AB.

Mia Malmros
t.f. VD/CEO MESTERGRUPPEN SVERIGE