Våra värderingar och etiska riktlinjer

Vi är en värderingstyrd organisation som är: 


Pålitliga - Effektiva - Uppfinningsrika - Lagspelare

För oss i Mestergruppen är etik en integrerad del av vår verksamhet. Allt vi gör ligger inom ramen för gällande lagstiftning och inom våra etiska riktlinjer.

 

Pålitliga
Du ska ha förtroende för oss på Mestergruppen. Vi håller vad vi lovar, och lovar inte mer än vad vi kan hålla.

Effektiva
Vi strävar efter att skapa en effektiv verksamhet och värnar om våra tillgångar. Vårt mål är att vara den mest effektiva aktören i branschen.

Uppfinningsrika
Vi ska bidra till att flytta fram positionerna genom nytänkande och nyskapande. Vi ska bidra positivt till samhället.

Lagspelare
Vi väljer att interagera och dela med varandra, genom lagspel blir vi starkare. Tillsammans skapar vi resultat.