Om Mestergruppen

Mestergruppen Sverige AB är en sammanslutning av fria företagare i samverkan som innefattar kedjorna XL-BYGG, BOLIST, Happy Homes och Colorama. Sammantaget är Mestergruppen marknadsledande inom byggmaterialhandeln i Sverige med ca 275 butiker över hela landet och tillsammans med ca 170 butiker inom färgfackhandeln har man ett av Sveriges största butiksnät. Bolaget har en total extern butiksomsättning på ca 14 miljarder kronor.

Våra anläggningar och butiker ägs av lokala delägare/entreprenörer. Genom den lokala närvaron skapas goda relationer med lokala byggföretag. Våra kunder är i första hand professionella hantverkare och lokala byggföretag, men även vanliga hemmasnickare. Vi erbjuder ett sortiment av olika byggvaror med allt från virke, dörrar, infästning, verktyg till färg och mycket mer. Hos våra handlare kan kunderna hitta ett komplett sortiment för sina byggprojekt, oavsett om de är byggentreprenörer, proffshantverkare eller hemmasnickare.

 

Mestergruppen Sverige AB har ett servicekontor med ca 90 medarbetare som inom olika avdelningar och i sin roll som stödfunktion har ett viktigt uppdrag i att tillhandahålla relevanta produkter och tjänster till sina medlemmar/delägare, för att de i sin tur ska vara lönsamma och framgångsrika. Mestergruppen Sverige AB tillhandahåller ett brett utbud av tjänster och stöd inom inköp, logistik, etablering, affärssystem och digitalisering, e-handel, marknadsföring, butiksutveckling, samt certifiering för miljö- och kvalitet. Huvudkontorets säte är i Solna utanför Stockholm och där ligger också vårt servicekontor. Logistikverksamheten är etablerad i Helsingborg.

 

Skandinaviens största bygghandelskedja

Mestergruppen Sverige AB ägs av Mestergruppen AS som är Norges ledande aktör inom husbyggnation och byggmaterialhandel. Mestergruppen AS äger sedan tidigare varumärket XL-BYGG i Norge och förvärvade i augusti 2019 även majoriteten av aktierna i svenska XL-BYGG AB. I maj 2020 gick BOLIST och Järnia samman med XL-BYGG. Genom dessa sammanslagningar är Mestergruppen Sverige AB även en del av Nordens största entreprenörsledda bygghandelskedja. 2024 blev Happy Homes Sverige och Colorama en del av Mestergruppen Sverige AB.

 

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att finnas till för våra medlemmar och delägare, och att skapa största möjliga nytta för dom. Vi har två övergripande mål. Vi ska ha branschens mest nöjda och lönsamma medlemmar och vara förstahandsvalet för fria företagare. Och det ska vi bland annat åstadkomma genom branschens bästa inköpsvillkor, en effektiv logistik, fokus på digitalisering och ett starkt serviceutbud för våra medlemmar. Vi ska också skapa värde för våra aktieägare genom att Mestergruppen som bolag ska ha en bra lönsamhet. Det åstadkommer vi bland annat genom lönsamhet i e-handels och logistikaffär, egna förvärv och effektiv drift.