Happy Homes

Happy Homes – Sveriges lokalaste butiker inom färg, tapet och golv

Happy Homes är Sveriges äldsta färghandelskedja med över 80 butiker runt om i landet, alla med lokala rötter. Våra handlare har en bred kunskap efter många år i butik, ibland i flera generationer. Du kan alltid lita på att Happy Homes ger dig bra och personlig service var än i riket du hittar oss. Vi skapar din hemkänsla med färg, tapet och golv.

AFFÄRSIDÉ OCH BAKGRUND

Vi är Sveriges äldsta färghandelskedja med ca 80 butiker runt om i landet, alla med lokala rötter. Våra handlare har en bred kunskap om färg, tapet och golv efter många år i butik, ibland i flera generationer. Genom att öka värdet för våra anslutna företag och vårt varumärke Happy Homes kan vi skapa ökad lokal tillväxt och lönsamhet. Vi stödjer och vårdar det lokala entreprenörskapet genom att skapa förutsättningar för butikerna att lära och inspireras av varandra. Happy Homes ska vara den mest innovativa aktören och den mest attraktiva kedjan inom svensk färgfackhandel.

MISSION

Happy Homes skapar hemkänsla med färg, tapet och golv.