Vårt strategiska ramverk 2030

Den övergripande målsättningen med den nya strategin är att forma rätt verktygslåda för att bygga en hållbar framtid. På så sätt skapar vi en robust organisation och en affär som är lönsam på både kort och lång sikt.

Strategin består av tre ambitioner. Tillsammans täcker dessa ambitioner in viktiga miljömässiga och sociala frågor, både vad det gäller vårt urval av produkter, vårt tjänsteerbjudande, vår roll i samhället, i våra kunders hälsa, och hur vi tar vår egen organisation in i framtiden och bygger den kapacitet som vi behöver. I vår Hållbarhetsrapport beskriver vi våra olika ambitioner som finns med i strategin lite djupare och dess sakfrågor.

 

Ambition 1 

Hållbara produkter & värdekedjor

Klimat

Skog och biologisk mångfald

Avfall och återbruk

En hållbar värdekedja

Steget före- kemikalier

 

Verksamheten ska byggas kring ett sortiment som är bra för människa och miljö, producerat inom planetens gränser.

 

Ambition 2

Samhällsengagemang

Öka efterfrågan på hållbara byggvaror

Förbättrad mental hälsa

Stötta lokala hållbarhetsinitiativ

 

Vi ska göra vår del i byggandet av ett hållbart samhälle genom kunskapsspridning, vägledande kommunikation och lokalt engagemang.

 

Ambition 3

En organisation redo för framtiden

Mångfald, jämställdhet och inkludering
Ökad kunskap, kapacitet och trygghet hos våra medarbetare
Innovation

 

Vi ska bygga en robust företagsorganisation, redo för att möta en snabbt föränderlig värld.