Historia

Mestergruppen Sverige AB är en sammanslutning av fria företagare i samverkan som innefattar kedjorna XL-BYGG och BOLIST.

XL-BYGG

1980  Den svenska kedjans historia började då den medlemsägda inköps- och marknadsorganisationen Byggtrygg AB bildades.

2009  Byggtrygg utökade kedjesamarbetet med sina partners i Norge och Danmark och samma år profilerade de närmare 90 svenska anläggningarna om sig till XL-BYGG AB. Därmed lanserades varumärket XL-BYGG även i Sverige.

2016  Hela den svenska organisationen Byggtrygg bytte formellt namn till XL-BYGG AB.

2019  Mestergruppen AS förvärvade majoriteterna av aktierna i XL-BYGG AB och blev därmed ny huvudägare i kedjan.

2020 Under våren 2020 bytte XL-BYGG AB namn till Mestergruppen Sverige AB. 

2021  XL-BYGG AB har idag 55 delägare och 88 försäljningsställen i landet, från Ystad i söder till Kiruna i norr och har en samlad omsättning på ca 3 mdkr.

 

 

BOLIST

1998  BOLISTs historia startade då 42 järnhandlare bildade organisationen Svenska Alljärn. Efter hand anslöt sig fler och fler bygghandelsanläggningar till kedjan.

2005  Namnet ändrades till BOLIST i syftet att skapa ett varumärke som var mer kommunikativt mot slutkund. BOLIST var initialt en ren inköps- och marknadsorganisation, men innefattar idag även logistiska lösningar genom två stycken centrallager.

2014  Startades BOLIST den egna e-handelsplattformen bolist.se.

2018  Varumärket Järnia förvärvades och Järnia-handlarna anslöts till kedjan.

2020  Under våren förvärvades BOLIST och Järnia av Mestergruppen Sverige AB. Och därigenom blev Mestergruppen med varumärkena XL-BYGG, BOLIST och Järnia, Sveriges största aktör inom byggvaruhandeln.   

2021 BOLIST och Järnia har idag 174 delägare och 189 försäljningsställen i landet, från Skivarp i söder till Kiruna i Norr och har en samlad omsättning på ca 3,5 mdkr.

2022 BOLIST stärker konkurrenskraften när Järnia blir en del av det nya konceptet BOLIST Järnhandel.