Historia

Mestergruppen Sverige AB är en sammanslutning av fria företagare i samverkan som innefattar kedjorna XL-BYGG, BOLIST, Happy Homes och Colorama.

XL-BYGG

1980  Den svenska kedjans historia började då den medlemsägda inköps- och marknadsorganisationen Byggtrygg AB bildades.

2009  Byggtrygg utökade kedjesamarbetet med sina partners i Norge och Danmark och samma år profilerade de närmare 90 svenska anläggningarna om sig till XL-BYGG AB. Därmed lanserades varumärket XL-BYGG även i Sverige.

2016  Hela den svenska organisationen Byggtrygg bytte formellt namn till XL-BYGG AB.

2019  Mestergruppen AS förvärvade majoriteterna av aktierna i XL-BYGG AB och blev därmed ny huvudägare i kedjan.

2020 Under våren 2020 bytte XL-BYGG AB namn till Mestergruppen Sverige AB. 

2021  XL-BYGG AB har idag 55 delägare och 88 försäljningsställen i landet, från Ystad i söder till Kiruna i norr och har en samlad omsättning på ca 3 mdkr.

2022 Flertalet nya medlemmar välkomnas till kedjan och under året passerar man 100 butiker i Sverige. XL-BYGG går starkare och växer mer än marknaden under årets alla månader. Under året lanseras kommunikationskonceptet "Tillsammans".

2023 XL-BYGG fortsätter sin satsning och expansion i Småland, med både nya medlemmar och nya etableringar. XL-Akademin lanseras med fokus på kompetensutveckling.

 

BOLIST

1998  BOLISTs historia startade då 42 järnhandlare bildade organisationen Svenska Alljärn. Efter hand anslöt sig fler och fler bygghandelsanläggningar till kedjan.

2005  Namnet ändrades till BOLIST i syftet att skapa ett varumärke som var mer kommunikativt mot slutkund. BOLIST var initialt en ren inköps- och marknadsorganisation, men innefattar idag även logistiska lösningar genom två stycken centrallager.

2014  Startades BOLIST den egna e-handelsplattformen bolist.se.

2018  Varumärket Järnia förvärvades och Järnia-handlarna anslöts till kedjan.

2020  Under våren förvärvades BOLIST och Järnia av Mestergruppen Sverige AB. Och därigenom blev Mestergruppen med varumärkena XL-BYGG, BOLIST och Järnia, Sveriges största aktör inom byggvaruhandeln.   

2021 BOLIST och Järnia har idag 174 delägare och 189 försäljningsställen i landet, från Skivarp i söder till Kiruna i Norr och har en samlad omsättning på ca 3,5 mdkr.

2022 BOLIST stärker konkurrenskraften när Järnia blir en del av det nya konceptet BOLIST Järnhandel.

2023 Under förra året påbörjades BOLISTs nya butikskoncept att rullas ut till 60 butiker och under året planeras lika många till. BOLIST lanserar BOLIST Byggstart som syftar till att stötta nästa generations byggföretagare.

 

Happy Homes

1962 Happy Homes grundades men då under namnet Färgsam. Vilket gör Happy Homes till Sveriges äldsta färgfackhandelskedja. Några år därpå upprättar man kontor i Gröndal i Stockholm.

1972 Färgsam byter namn till Färgsam Bomiljö.

1990 Färgsam går samman med golvföretagkedjan Dinbo (senare Golvkedjan) och bildar Färgsam Dinbo med kontor i Sollentuna.

1997 Färgsam och Golvkedjan går skilda vägar. Alcro-Beckers går in som minoritetsägare.

2004 Färgsam byter namn till Beckers nya hem.

2007 Moderbolaget Beckers nya hem omvandlas från ekonomisk förening till aktiebolag.

2008 Kontoret flyttar till Hammarby Sjöstad i Stockholm.

2010 Beckers nya hem byter namn till Happy Homes.

2023 Happy Homes förvärvas av Mestergruppen.

 

Colorama

1968: Tintorama-färghandlare går samman och bildar kedjan Färgtema.

1969: Axel Alfort grundar Spektrum.

1973: 5-årsjubilemum för Färgtema och namnbyte till Färgcenter idebutiker AB.

1977: Färgcenter idebutiker AB förvandlas till Färgtema. Ett varumärke som ska finnas på marknaden i över 30 år.

2005: Gemensamma inköpsbolaget FIAB, Färgfackhandelns Inköp AB, bildas tillsammans där Färgtema ingår.

2006: 300 färghandlare från Färgtema och Spektrum samlas på FIAB-mässan. Det nya gemensamma varumärket Colorama föds.

2007: Colorama introduceras på marknaden, ett varumärke som än idag är marknadens mest igenkända och uppskattade färgfackhandelskedja för färg, tapet, golv, kakel och klinker.

2024: Colorama förvärvas av Mestergruppen.