Organisation

Mestergruppen är organiserad i områdena Servicekontor, Bygg- och färghandelskedjor, Fastigheter och Dotterbolag.