Organisation

Mestergruppen är organiserad i områdena Servicekontor, Bygghandelskedjor, Fastigheter och Dotterbolag.