XL-BYGG fortsätter sin tillväxtresa och öppnar 2023 starkt

3 maj 2023

Trots en vikande marknad fortsätter XL-BYGG sin starka resa och man presterar återigen bättre än marknaden. Utöver de nya medlemmar som har anslutit sig presterade kedjan en ökning på befintliga enheter som översteg marknaden med 10,1%-enheter under det första kvartalet.

Även mars visar på fina siffror på jämförbara enheter där XL-BYGG hade en ökning på 10%-enheter gentemot marknaden. Kedjan hade även ett starkt 2022 och presterade bättre än marknaden under årets alla månader.

-Att vi har dessa ökningar, trots att vi möter starka siffror från föregående år, och att våra resultat är med i de totala branschsiffrorna gör det ännu mer imponerande av våra medlemmar. Vi växer på både jämförbara enheter och genom en strukturell tillväxt, säger Carl Littlewood, Kedjechef XL-BYGG.

XL-BYGG har haft en positiv trend under en längre tid och befäster sin position som marknadsledande. Kedjan ingår i Mestergruppen, som är den ledande bygghandelskoncernen i Sverige med en extern butiksomsättning på drygt 11 miljarder kronor.

-Det känns väldigt roligt att vi fortsätter att växa. En del av de framgångsrika resultaten ligger i att proffsförsäljningen hade en stark period men det visar också på att vår strategi och vår position som proffsens hemmaplan verkligen fungerar och ger resultat, säger Rickard Pettersson, en av XL-BYGGs delägare på XL-BYGG Sten & Son i Enköping och en av kedjans över 100 handlare.

Utöver den organiska tillväxten har XL-BYGG haft en fin strukturell tillväxt. Under förra året välkomnades flertalet nya medlemmar och i år har Lagans Trävaror blivit en i familjen.

-Vi värnar hela tiden för att skapa bra affärer för våra medlemmar. Vår strategi är att fortsätta växa och stärka vår position som Sveriges ledande bygghandelskedja och vår målsättning är 120 butiker innan 2023 är över. Vi ser fram emot att fortsätta presentera och välkomna nya medlemmar, avslutar Carl Littlewood.