XL-BYGG växer starkare än marknaden för tredje kvartalet i rad

4 maj 2022

 

När XL-BYGG summerar försäljningen för första kvartalet 2022 landar man på en tillväxt på motsvarande 20,4 procent på jämförbara enheter, att jämföra med marknadens 18,9 procent. Det innebär att XL-BYGG växer starkare än marknaden för tredje kvartalet i rad.

XL-BYGG växer både på jämförbara enheter och totalt sett. Under första kvartalet var tillväxten på jämförbara enheter 20,4 procent. En stark försäljning inom proffssegmentet ligger bakom ökningen.

- Det är klart att prisutvecklingen på material påverkar siffrorna, men det främsta skälet till att vi växer mer än marknaden är det proaktiva arbetet från våra handlare där de säkerställt en god tillgång på material. Vårt kundlöfte är att vi ska hålla vad vi lovar och våra handlare jobbar stenhårt för att säkerställa att kunderna får tillgång till material, säger Carl Littlewood, Kedjechef XL-BYGG.

Utöver den organiska tillväxten har XL-BYGG en strukturell tillväxt. Under första kvartalet öppnade XL-BYGG i Gråbo och byggmaterialaktören C24, med totalt sex anläggningar, återvände till XL-BYGG.

I dagarna slår också XL-BYGG Kungälv upp dörrarna till en helt ny anläggning och C24 har precis förvärvat CH Järn i Hofors. Fler etableringar och förvärv är på gång inom XL-BYGG.

- Det är klart att det som händer i omvärlden påverkar oss och att det innebär utmaningar, men vi har en tydlig tillväxtagenda som vi ser fram emot att realisera tillsammans med våra medlemmar, säger Carl Littlewood, Kedjechef XL-BYGG.